Cursussen en workshops 

Als marketing en communicatie specialist wordt Ingrid van der Sterren regelmatig gevraagd voor het geven van cursussen en workshops over onderwerpen op haar vakgebied. Ze ontwikkelt en geeft cursussen en workshops op maat. Een aantal cursussen en workshops biedt ze standaard aan.

Strategische Marketing voor MKB 

In deze opleiding strategische marketing ontwikkelen bedrijven vanuit een strategisch perspectief, een evenwichtig marketingplan dat zich richt op de lange termijn. Deelnemers gaan uit van de strategie van hun organisatie. Ze ontwikkelen consistente acties en beleid voor diverse afdelingen. Deelnemers leren hoe ze kunnen coördineren en aansturen. Deze cursus werd ontwikkeld voor ISBW Bedrijfsopleidingen.

Imago en PR voor Verenigingen 

Een goed verenigings-imago is belangrijk voor het vinden en binden van leden, het werven van sponsoren en publiek. Tijdens deze workshop leren leden van verenigingen hoe het beeld van hun vereniging tot stand komt en hoe ze het zelf imago positief kunnen beïnvloeden door PR. Tijdens deze cursus is er veel aandacht voor praktische tips en adviezen. Ontwikkeld voor Huis van de Sport Limburg in Roermond, Synthese in Horst en Synthese in Gennep.

Meer succes met beurzen  

Tijdens deze avond voor bedrijven komen trends, afwegingen, tips, adviezen én alternatieven voor het deelnemen aan (vak)beurzen aan de orde. De workshops helpt bedrijven om beter voorbereid en met meer succes de beursvloer op te gaan. Deze workshop werd ontwikkeld voor MKB Limburg.

Spororing en Fondsenwerving voor Verenigingen en Stichtingen 

Uit onderzoek blijkt dat veel verenigingen en stichtingen moeite hebben met het vinden van financiële middelen. Tijdens deze avond krijgen bestuurders van verenigingen meer inzicht in de mogelijkheden van sponsoring en fondsenwerving. Ze leren prioriteiten stellen, sponsors en fondsen vinden, benaderen en binden. Deze cursus is ontwikkeld voor het Huis van de Sport Limburg en werd later gegeven voor verenigingen in Noord-Limburg via de stichting Synthese en Zuid-Oost Brabant via Steunpunt Vrijwilligers in Uden.

Functiegericht besturen voor Verenigingen en Stichtingen  

Al doende leert men. Dat geldt zeker voor bestuursleden van verenigingen en stichtingen. De workshop heeft als doel om de bestuurskracht, inzichten en samenwerking binnen besturen te verbeteren. Theorie, opdrachten en vooral het uitwisselen van ervaringen komen aan bod. De workshop is daardoor interactief, dynamisch en méér dan luisteren alleen. De workshop duurt standaard één avond (2,5 uur) en is bedoeld voor zowel besturen, commissieleden als overige leden. De groepsgrootte is 10-25 deelnemers. Deze cursus is ontwikkeld voor Steunpunt Vrijwilligerswerk Match in Venray en de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen in Roermond.

Meer Rendement uit Offertes 

Het uitbrengen van offertes is voor veel technische bedrijven een tijdrovende en kostbare aangelegenheid. Effectiever omgaan met offertes levert meer rendement op voor uw bedrijf. Tijdens deze workshop worden deelnemers geconfronteerd met de dagelijkse realiteit rondom het uitbrengen van offertes. Ze leren de belangrijkste succes- en faalfactoren van offertes kennen en krijgen aanwijzingen om hiervan handig gebruik te maken. Eigen offertes en praktijksituatie passeren de revue en deelnemers krijgen persoonlijke tips en adviezen. Deze cursus werd ontwikkeld voor Mikrocentrum Eindhoven.

Inspirerend Evenement als Slim Verenigingsinstrument 

Inspirerende en vernieuwende evenementen zijn ideaal als middel voor meer bekendheid, een beter imago en het vinden en binden van leden. Tijdens deze workshop komen de cruciale factoren, ideeën en voorbeelden aan bod voor het ontwerp en de organisatie van evenementen die echt een slim instrument zijn voor uw vereniging. Deze workshop werd ontwikkeld voor de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen (LBM) en het Huis voor de Kunsten Roermond.